Over ons

Deze website kwam tot stand binnen het expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg van de Karel de Grote Hogeschool. Dit expertisecentrum richt zich op onderzoek, vorming en dienstverlening inzake professioneel welbevinden en teamwerk in relatie met zorg gerelateerde outcomes.

Het pakket werd inhoudelijk uitgewerkt door Sarah De Win, Herman Vandevijvere en Nina Geuens onder begeleiding van Prof. Dr. Erik Franck en Prof. Dr. Peter Van Petegem.

Web ontwikkeling werd verzorgd door Aurealis; animaties door StoryMe; videofragmenten en foto’s door Nick Maris; en copy writing door tientontaal.

Wetenschappelijke basis

Stress en burn-out vormen een grote problematiek in België. Dit veroorzaakt een veelheid aan negatieve gevolgen voor zowel het individu, het team, de kwaliteit van het werk, de organisatie als de maatschappij. Het Expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg ontwikkelde een e-learning pakket ter preventie van stress en burn-out bij docenten in hoger onderwijs. Om de specifiek onderwijskundige inhoud te bepalen werd een project opgezet dat zowel literatuurstudie, experten panels, diepte-interviews als een interventiestudie omvatte.

Meer informatie over het onderzoeksproject vindt u hier.

Momenteel betrekken we alle hogeschool medewerkers in een pilootstudie om te onderzoeken of het e-learning pakket verder gegeneraliseerd kan worden binnen de context van hoger onderwijs.

Specifiek voor hoger onderwijs

Hoger onderwijs vormt een risicopopulatie voor het ontwikkelen van stress en burn-out (WERC-onderzoek - Werkdrukonderzoek door het RegeringsCommissariaat). Bijkomend ervaart een derde van de docenten een extreem hoge werkdruk en komt daardoor in de acuut problematische zone terecht. Bovendien wordt de nood voor het ontwikkelen van preventieve interventies duidelijk aangevoeld binnen de hogescholen en universiteiten. De thema’s financiering, werkbelasting en leefbaar werk in het hoger onderwijs worden de laatste tijd druk besproken.

Daarom ontwikkelden we dit leerpakket. Het is namelijk belangrijk dat je op een aangename manier met stressoren kan omgaan en leert doseren. We willen je dan ook ondersteunen om preventief actie te ondernemen en op een psychisch gezonde manier verder te werken.

Afgestemd op jouw individuele noden

Omdat niet iedereen hetzelfde is, krijg je persoonlijk advies en aangepaste oefeningen. Dat is de reden waarom je moet inloggen op de webpagina en waarom je persoonlijk advies en plan van aanpak bewaard worden op je account.

Nadat je inlogt, volgt er een korte bevraging. Op basis hiervan worden er persoonlijk aanbevolen modules met advies en oefeningen geselecteerd. Deze blijven online beschikbaar zodat je ze steeds kan raadplegen.

Nog vragen? Neem contact op.